Dienstverlening

De diensten die we voor scholen en andere onderwijsinstellingen verlenen zijn in altijd op maat gemaakt. Onze dienstverlening begint dan ook met een goed gesprek om de vragen en eventuele problematieken helder te krijgen. Wij stemmen vervolgens samen het passende programma af.

Dienstverlening in drie thema’s

Grofweg kennen we drie grote, actuele thema’s waar de dienstverlening zich op richt. De thema’s zijn als volgt

Samen werken of samenwerken

We merken, zeker wanneer we dit met andere branches vergelijken, dat er binnen de onderwijsomgeving nogal eens moeite is met samenwerken. Komt dat door de verhoudingen? Zijn de gedragsstijlen anders? Of hebben we nooit aangeleerd om het echt over samenwerken en samen werken te hebben?

Bij de ontwikkeling gericht op samenwerking hebben we een drietal interventies:

  • Gedrag en elkaar beter begrijpen, hetgeen leidt tot meer onderling begrip en dus samenwerking.
  • Een aanspreekcultuur creëren of verbeteren, we weten het wel maar zeggen het niet. Spreek uit, spreek af en spreek aan. Samen hard werken, wordt er samen aan werken.
  • Plezier op de werkvloer, het gaat al heel goed, toch kunnen we het nog leuker maken. Met meer plezier op de werkvloer wordt werken leuker en samenwerken makkelijker.

Natuurlijk willen we ook graag weten wat jullie specifiek vraag is. Daarover komen we natuurlijk graag in contact.

Note: een betere samenwerking leidt tot minder ziekteverzuim en tot langer verblijf van collega’s. Zeker in deze tijd een belangrijke factor om rekening mee te houden. Medewerkers retentie en inzetbaarheid zijn sleutelwaarden voor succes.

Positionering van de school

Er zijn grofweg twee redenen om over een school na te gaan denken qua positionering. Allereerst omdat de aantallen leerlingen teruglopen. En ten tweede als twee scholen bij elkaar gebracht worden door een fusie. In beide gevallen dien je na te denken over een aantal thema’s. Het kan dan handig zijn een externe zoals het team van werken aan school in te zetten.

Welke visie heeft de directie, waar wil de school naar toe? Wat zijn de bijbehorende waarden van de school en hoe worden deze geborgd? Vaak heeft een school een duidelijke visie op leren. De visie op de ontwikkeling van de school is veelal minder helder of ontbreekt zelfs.

Als scholen met elkaar moeten samenwerken of door fusie in elkaar op moeten gaan, zal een nieuwe visie geformuleerd moeten worden. Dit vraagt om dialoog en het ontwikkelen van nieuwe gezamenlijke kernwaarden. Het samen betekenis geven aan deze waarden heeft dan tijd en aandacht nodig.

Toekomstgericht onderwijs

Binnen het onderwijs is bijblijven niet voldoende, VOORblijven is de kunst… De 21e eeuwse vaardigheden is geen extra vak in het rooster of in een mentoruurtje bij te spijkeren. Deze vaardigheden moeten uiteindelijk in alle vakken en lesuren terugkomen. Het begint bij het ontwikkelen van deze vaardigheden bij de docenten. Wat is toekomstgericht onderwijs?