Een aanspreekcultuur creëren

Nee, wij spreken elkaar niet aan! Waarom zou ik? Een grote wens is een aanspreekcultuur creëren. Want zonder elkaar aan te spreken wordt niemand beter. Echter we behouden graag de harmonie. Toch blijkt dat vaak een schijnharmonie te zijn. Immers de veiligheid gaat door het wantrouwen naar beneden. Waardoor formele uitspreek momenten, meer koffiemachine gesprekken worden. De achterklap en indirecte wijze van zaken bespreken wordt groter en groter.

Een aanspreekcultuur creëren

Wat is er nu zo moeilijk aan elkaar aanspreken? Waarom denken we “kan ik dat wel zeggen”? Vaak komt dat doordat er geen afspraken gemaakt zijn. Dan wel geen zaken eerst uitgesproken zijn. In onze aanpak gaan we terug naar de basis:

  • Spreek UIT
  • Spreek AF
  • Spreek AAN

Alleen wanneer je iets naar elkaar uit weet te spreken kun je komen tot gezamenlijk afspraken. In de eerste sessie gaan we in op het uitspreken naar elkaar. We beginnen simpel en leuk. Want als iets leuk is dan is het leerzaam. Dus in het allereerst deel leren we ook uitspreken wat we zien. Van een foeilelijk jasje naar dat iemand misschien wel af en toe ruikt. We vergelijken het met het allerergste dat je zou kunnen gebeuren.

Daarna gaan we naar het maken van afspraken. Want over deze zaken zijn ook afspraken te maken. En waar voldoet een goede afspraak aan.

Tot slot komen we bij het aanspreken. Aanspreken kan op vele manieren. We nemen de manieren door en de deelnemers bepalen wat ze daadwerkelijk een fijne manier van aanspreken vinden. Wees niet verbaast als hier uitkomt dat ze het liever recht voor hun raap hebben, alleen wel met respect. Hoe doe je dit zelf nu?