Fuseren van scholen en positioneren

Wat als twee scholen of meer fuseren? Wat is de “nieuwe” identiteit? Hoe ga je fuseren van scholen en positioneren? Hoe zorg je ervoor dat de optelsom niet minder is dan de losse delen? Een zaak om rekening mee te houden is het goed en duidelijk positioneren van de nieuwe samenwerking.

Fuseren van scholen en positioneren

Net als bij het positioneren van een school wanneer de leerlingen aantallen teruglopen werken we volgens vier stappen:

  • Waarom besta je als nieuwe combinatie van scholen? Je missie en visie zijn daarin erg belangrijk of misschien wel je purpose. Het gaat om wat je wenst te bijdragen naar de toekomst. Natuurlijk komt het soort school en je historie hier ook in naar voren.
  • Voor wie doe je het? Wat is het profiel van jouw leerlingen of combinatie van leerlingen. Als je kiest wordt je ook gekozen, dat zagen we vroeger al bij gymlessen. Dat geldt ook in positionering. Wanneer je voor een duidelijk profiel kind kiest of diverse soorten kinderen een leerplek kunt bieden dan weet je dat mensen dat zullen herkennen. Middelbare scholen zijn daar overigens beter in dan lagere scholen. Die hanteren een stroming of wijze van lesgeven.
  • Hoe doe je het? Eigenlijk zijn dat de kernwaarden die je wenst te hanteren. En die zijn vaak wel integraal voor de combinatie gezamenlijk. In een verandertraject zoals in deze zijn die vaak erg belangrijk om goed door te nemen. De waarden van je gedrag als groep leraren bijeen maakt wat je uitstraalt. En de belangrijkste vraag is of die ook zichtbaar zijn voor de ouders, die kiezen vaak op gedrag.
  • Wat lever je? Hetgeen we vaak mee beginnen. Voor welke methodes, identiteit en wijze van leren kies je. Alleen past deze wel bij de stappen die je hiervoor gedefinieerd hebt. Je wenst bijvoorbeeld vooruitstrevend te zijn, maar werkt niet met computers. Consistentie is hierin belangrijk.

Een fuseren van scholen is meer….

Het is meer dan de begroting, tafels en stoelen en personeel samenvoegen. Het gaat om de aandacht voor de visie en het gedrag. Je positionering en het daarover nadenken mag je niet vergeten.