Gedrag en samenwerking

Gedrag en samenwerking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen het onderwijs analyseren we het gedrag van de kinderen en de leerlingen. Alleen aan welk gedrag kun je zelf woorden geven? Waar irriteer je je aan? Ligt dat aan jou of aan de die ander? Breng het gedrag letterlijk in kaart.

Gedrag en samenwerking

Om de samenwerking te bevorderen dien je in drie stappen te komen tot meer inzicht en uitzicht op gedrag. Allereerst brengen we door middel van een vragenset van MapsTell het gedrag in beeld. Door het invullen van 24 vragen ontstaat er een rapportage met een gedragsvoorkeur. Gedrag dat binnen het werk ingezet wordt.

Tijdens een interactieve terugkoppeling van het profiel krijgt elke deelnemer zijn of haar voorkeur inzichtelijk in een PersonalMap en een Routebeschrijving. De eerste basis is gelegd. Een ieder heeft de eigen voorkeur.

De tweede en derde stap zijn het herkennen en verbinden. Hoe zorg je dat je elkaars talenten herkent? Of beter nog op welke wijze ga je vanuit elkaars voorkeur communiceren? Natuurlijk blijf je jezelf. Alleen als we allemaal een klein beetje opschuiven winnen we beide een heleboel.

Team en gedrag

In de teamsessie die aan de individuele sessies gekoppeld zijn, maken we gebruik van het inzicht dat verkregen is. We koppelen het gezamenlijk gedrag dan ook graag aan de ‘kernwaarden’ en ‘doelen’ van de organisatie. Hoe past de optelsom van de team gedragingen bij het gewenste gedrag van de organisatie? Op welke wijze kan er slimmer, makkelijker en vooral meer gezamenlijk gewerkt worden.

Teams die een dergelijke sessie hebben doorlopen geven bij ons aan dat ze meer inzicht en vooral overzicht hebben gekregen. Er is meer begrip en daardoor meer samenwerking ontstaan. Is het tijd voor een sessie bij jullie in de organisatie? Een proefsessie kan ook neem hiervoor gerust contact met ons op.