Positionering bij teruglopende leerlingen aantallen

Wat ga je doen als het leerlingen aantal terugloopt? Wat is je positionering bij teruglopende leerlingen aantallen? Waar maak je het verschil? En vooral hoe?

Positionering bij teruglopende leerlingen

Natuurlijk wordt er veel analyse gedaan van de omgeving. Belangrijk om te weten wat er speelt en waar de kansen en bedreigingen liggen. Alleen zoek het ook bij de eigen sterktes en zwaktes. In een duidelijke positionering hanteren we vier stappen:

  • Waarom besta je als school? Je missie en visie zijn daarin erg belangrijk of misschien wel je purpose. Het gaat om wat je wenst te bijdragen naar de toekomst. Natuurlijk komt het soort school en je historie hier ook in naar voren.
  • Voor wie doe je het? Wat is het profiel van jouw leerlingen. Als je kiest wordt je ook gekozen, dat zagen we vroeger al bij gymlessen. Dat geldt ook in positionering. Wanneer je voor een duidelijk profiel kind kiest of diverse soorten kinderen een leerplek kunt bieden dan weet je dat mensen dat zullen herkennen. Middelbare scholen zijn daar overigens beter in dan lagere scholen. Die hanteren een stroming of wijze van lesgeven.
  • Hoe doe je het? Eigenlijk zijn dat de kernwaarden die je wenst te hanteren. De waarden van je gedrag als groep leraren bijeen. En de belangrijkste vraag is of die ook zichtbaar zijn voor de ouders, die kiezen vaak op gedrag.
  • Wat lever je? Hetgeen we vaak mee beginnen. Voor welke methodes, identiteit en wijze van leren kies je. Alleen past deze wel bij de stappen die je hiervoor gedefinieerd hebt. Je wenst bijvoorbeeld vooruitstrevend te zijn, maar werkt niet met computers. Consistentie is hierin belangrijk.

Geen duidelijk verhaal

En dan dien je het verhaal ook nog duidelijk over te kunnen brengen. Scholen die het al jaren goed doen hebben een duidelijk verhaal. Daar twijfelt niemand aan. Oftewel daar is het verhaal consistent. Hoe consistent is het verhaal van jouw school? Wie brengt de nieuwe positionering bij teruglopende leerlingen aantallen?