Hoe gaat de school en onderwijs van de toekomst samen? Wat is het toekomstgericht onderwijs? Waar past de school zich aan op de kinderen van morgen? En vooral op de omgeving van morgen.

Al jaren wordt er geroepen dat onderwijs achter loopt. En dat is ook zo, voordat methodes gevalideerd zijn, zijn ze verouderd. Nieuwe initiatieven worden eigenlijk direct neergeslagen. We zijn ontzettend conservatief. Toch is er met een duidelijk beeld en plan reeds iets aan te doen.

Toekomstgericht onderwijs

Wat is ervoor nodig om voor te blijven? In de sessies over onderwijs van morgen is het tijd voor een vergezicht gekoppeld aan maatschappelijke thema’s. De ontwikkeling die daarin naar voren komen hebben invloed op de school en met name het onderwijs van morgen. In drie stappen komen we tot inzichten en vooruitzicht:

  • Maatschappelijke verdieping – wat wordt er gevraagd van de leerling van vandaag als deze over 20 jaar de arbeidsmarkt betreed. Thema’s als robotisering, sneller schakelen en meer in minder tijd moeten doen komen hierin naar voren.
  • Kloof thuis en school – vaak krijgt de nieuwe generatie thuis al toegang tot tablets en leert men via de sportclub ook al veel. Hoe past dit in het totaalplaatje van de leerling? Op welke wijze kunnen we de kloof dichten, zodat de leerling het niet saai gaat vinden.
  • Nieuwe methode van leren – hier gaan we in op meer individueel leren en andere manier van toetsen. Immers waarom zijn we nog steeds zo algemeen en voor iedereen hetzelfde bezig. We weten toch dat dit helemaal niet juist is. Wat doen we eraan?

Mooie thema’s en diepere inzichten. Deze workshop of training is vooral een dialoog om te komen tot een vergezicht. De vertaling ervan is de volgende stap een stap waarin we graag de begeleiding aanbieden. Echter de dynamiek van een keer ver vooruit kijken zorgt er reeds voor dat leraren en teams zaken anders bekijken.