Klaar voor de start? Een snelle test met visie

Het nieuwe schooljaar begint al weer bijna. Als het goed is, zijn alle docententeams uitgerust en staat iedereen weer te trappelen om aan de slag te gaan. Hoe houd je als school je teams zo energiek en enthousiast? Hoe bied je ruimte aan de innovatieve ideeën van de enthousiaste nieuwelingen en zorg je er ook voor dat de oudgedienden in het vak hun toegevoegde waarde blijven leveren? De visie van de school geeft je veel houvast.

Een snelle test met visie

Stap 1; Zijn de visie en kernwaarden voor iedereen helder?
Stap 2; Toets de oude werkwijzen én de nieuwe ideeën aan deze visie en kernwaarden.
Stap 3; Vul waar leerling of student staat ook eens docent in. Klopt het verhaal dan nog?

Vaak wordt in de visie en de kernwaarden uitgebreid stilgestaan bij de leermogelijkheden, de talenten en toekomstperspectieven van de leerlingen. Daar draait immers alles om. Maar kun je op de plek van de leerling in dat verhaal ook de docent invullen? Is er binnen de visie en kernwaarden ook evenveel ruimte voor de docent en het team om te ontwikkelen en talenten te benutten? Wanneer hebben de docenten en het begeleidende team voor het laatst iets nieuws geleerd?

Werken Aan School houdt zich onder andere met dit soort vraagstukken op onderwijsinstellingen bezig. Natascha en Carolijn, ervaren adviseurs en trainers binnen het onderwijs en de pedagogiek begeleiden de vele uitdagingen waar scholen en teams tegen aan lopen zoals het vormen van scholencombinaties, de hoge werk- en prestatiedruk, de aanspreekcultuur binnen school, inspirerende teamdagen of het leerlingen tekort op school door krimp. Je kunt hier meer lezen over onze diensten.

Related posts

Leave a Comment